Forside   |   Mail   |    Print
Teaterskole
5 til 10 år
9 til 15 år
13 år og op
Fængselsholdet
Fredagsklub
Betingelser & Takster
Dansehold
Dramateket
Fængslet
Ferieaktiviteter 2017
Skoler
Børnehaver
Underholdning
Om Komediehuset
Freedom Prison

Takster og friplads

Takster:

 

Takster i kr.

Teaterskole for børn og unge pr. sæson
(12 uger/2 lektioner) inkl. Fredagsklub samt Impro og Teatersportshold    

1.000

Teaterskole/dans for børn og unge pr. sæson (12 uger/1½ lektioner)  inkl. Fredagsklub samt Impro og Teatersportshold  

800

Teaterskole/dans for børn og unge pr. sæson (12 uger/1  lektion)    

550

Unge Skuespillere pr. sæson (12-13 uger/2½ - 3 timer)   inkl. Fredagsklub samt Impro og Teatersportshold  

1.000

Ferieskoler 2 til 6 dage

200 - 700


Regler for friplads:

Ansøgningsskema og den krævede dokumentation skal indsendes sammen med tilmeldingen!

Delvis friplads tildeles efter metoden "først-til-mølle" ved komplette ansøgninger - det vil sige med den krævede dokumentation.

På hvert hold med 12 - 15 deltagere er der maksimalt friplads svarende til 2,25 fripladser ialt.
Der gives kun friplads til 1 hold og 1 feriearrangement pr. sæson og kun til 0-25 årige elever med bopæl i Horsens Kommune.
18 til 25 årige kan kun søge, hvis de er udeboende.
Fripladsansøgninger behandles efterhånden som de indløber.

Husstandsindkomst:
under 428.248 kr. – 25 % friplads
under 336.048 kr. – 50 % friplads
under 243.848 kr. – 75 % friplads

Taksterne reguleres løbende, så de altid svarer til Horsens Musikskoles.
OBS. Ansøgning om friplads er kun gyldig, hvis den er modtaget på Komediehusets administration senest 5 dage efter indsendelse af tilmelding.
Ansøgning om friplads er kun gyldig, hvis de krævede bilag er vedlagt.

Hent ansøgningsskema (pdf)


 

 

 

 

 

 

Skolegade 7 Over Gården | 8700 Horsens | Telf. 76 29 23 99 | E-mail: komediehuset@horsens.dk